Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

VD-Brev december 2018

Än en gång kom vintern och julen med en väldig fart. För visst känns det som att det nyss var midsommar? Nu när årsslutet står för dörren brukar det vara dags att gå igenom och sammanfatta det år som varit. Ofta så fokuserar man så mycket framåt och mot det mål man har att man missar att stanna upp och reflektera vart man var i början på resan.

För hur ska man veta vart man är i utvecklingen och vart man är i förflyttningen till målet om man glömmer vart man började?

När jag började på Helpman och dess dotterbolag i början på 2016 så stod byggbranschen inför en utmaning som fokuserade kring integration. 
Att tillsammans med både de stora och de små företagen samverka kring hur vi skulle ta tillvara på den kompetens som kom till Sverige. 

I VD-Brevet till julen 2016 skrev jag: 
”Att vara en del av en bransch som nu spänner bågen och tar i de utmaningar som hela samhället står inför gällande integration, jämställdhet och miljö känns otroligt spännande. En stark kultur och ett agerande på arbetsplats där arbetsstolthet och arv blandas med digitalisering och nytänkande ger en bransch som både kan växa och utvecklas åt flera håll.”
Som ny i branschen och med en dåres envishet tänkte jag att detta klarar vi lätt om vi bara gör det tillsammans. Berg är till för att bestigas.

 Till julen 2017 skrev jag om följande:
”En bransch där trycket är påtagligt och förändringarna sker snabbt. Där vi som bemanning- och rekryteringsföretag blir mer och mer personalintensiva. 
Dels att vi växer men också att många av de duktiga yrkesarbetarna blir överrekryterade till de arbetsplatser de är på.

Något som då även är i linje med den vision som vi har i bolaget. – Rätt person till rätt plats i rätt tid och till rätt pris.

Det korrekta priset bygger såklart på erfarenheten och kunskapen dvs kandidatens lön ligger alltid som grund till det pris som vi sätter.
En trygghet både för dig som kund men också något som gör att vi kan sova gott om nätterna.

När 88%- aren sen har arbetat sig upp till yrkesbevis eller att man har en längre erfarenhet så åker lönen upp och debitering med den.
En självklarhet kan tyckas men det som är självklart för den ena betyder de facto inte att det är en självklarhet för den andra.”

Visst har det hänt saker på marknaden!

I stort är det frågor kring integration, jämställdhet, #sistaspikenikistan och den växande kraften från oseriösa aktörer på marknaden.
I det lilla mindre så lämnar vi ett år som startade riktigt starkt, där resultaten och omsättningen i början på året var det bästa någonsin i Helpmans historia. 

Under sommaren så drabbades vi av ett inbrott som tyvärr fortfarande inte är uppklarat. 
Under senare delen av året så har vi känt av att marknaden svalnat. Vi som många andra har varit tvungna att backa tillbaka och analysera om vi är på rätt väg eller om vi någonstans skall ta en annan avfart mot något korrigerat mål. 

Jag är av den fulla övertygelsen att mål är bra. För hur skall vi annars veta när vi kommer fram?

I årets VD-Brev vill jag fortsätta att trycka på ämnet om seriösa aktörer på marknaden. Aktörer och arbetsgivare som ger RÄTT lön till sina anställda, betalar ut semesterersättning och sjukersättning vid sjukdom, betalar in arbetsgivaravgifter och skatter. Utvecklar sina anställda istället för att inveckla dem till något som de själva inte kan ta sig ur.

Alla branscher kommer alltid att ha aktörer som väljer att gå en oseriös och en väg ej i enlighet med den svenska lagen. Det vet vi om och jag har svårt att tro att de kommer att försvinna av sig självt. Det som jag däremot är 100% trygg med är att OM de inte blir upphandlade och får uppdrag så kommer de inte att vara kvar. 

Det vi som seriösa aktörer på marknaden kan göra är dels att inte köpa eller samarbeta med företag som inte betalar skatter, arbetsgivaravgifter eller korrekta löner. Detta aktiva handlande kan vi alla sluta upp i och på så sätt främja den bransch som vi vet har, kan och kommer ge så mycket till samhället och den samhällsstruktur som vi eftersträvar.

Till jul önskar jag er alla en stund för eftertanke kring vad som är viktig på riktigt.  

Nu laddar vi batterierna och hoppas på nya tag i branschen. För vi är redo att gå framåt på samma starka sätt som vi gjort sedan 2016 (från 36miljkr till ca 64mijkr) med blicken fokuserat vid målet.

Till sist vill jag önska er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Med Vänliga Hälsningar

Pernilla Aronsson
VD
Helpman Entreprenad AB


827
831
838