Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

Hyra, rekrytera eller hyr-rekrytera?

Bemanning, hyr- rekrytering eller direktrekrytering? Vilket alternativ är rätt just för dig? Är det bäst att rekrytera personal själv eller är det ett bättre alternativ att hyra in någon från ett bemanningsföretag?

Det finns flera frågor man måste fundera på innan man gör ett val. För- och nackdelar bör övervägas och anpassas till företagets behov.

Saker att tänka på:

  • Vad är det för tjänst?
  • Behöver ni någon med speciell eller specifik kompetens eller är det enklare arbetsuppgifter?
  • Blir det tillsvidare anställning eller behöver du någon som ska jobba bara under ett projekt eller vikariat? 
  • Hur bråttom är det? Kan du vänta eller måste du tillsätta tjänsten direkt?

Nedan förklarar vi skillnader mellan bemanning, rekrytering och hyr- rekrytering samt ger dig lite tips för att välja rätt alternativ just för dig. 

Rekrytera

Rekrytering innebär att du anställer kandidaten direkt i ditt företag. Anledning till att man använder sig av extern rekryterare kan vara bland annat tidsbrist. Rekryteringsbolaget arbetar med processen fram till dess att anställningsavtal är signerat av dig och konsult. 

Direktrekrytering är oftast förekommande på nyckelpositioner.

Hyra

Bemanning betyder att du får hyra in personal under en viss period, kort eller lång t.ex. under ett projekt, när du behöver tillfälligt personalersättning pga. sjukdom, föräldraledighet eller under perioder där ditt företag behöver förstärkning. Bemanning är snabb och flexibel lösning när plötsligt behov av personal uppstår. Konsulter är då anställda hos bemanningsföretag som har fullt arbetsgivaransvar men arbetsplatsansvaret delas med dig som kund. 

Hyr- rekrytera

Hyr- rekrytering betyder att du först hyr in och sedan anställer konsulten. Under hyrperioden är det bemanningsföretaget som är arbetsgivare och ansvarar således för lön, arbetsgivaravgifter, försäkringar, semesterersättningar och eventuell sjukdomsersättning mm. Efter överenskommen tid kan du anställa konsulten direkt in till ditt företag och tar på så sätt över arbetsgivaransvaret. Hyr- rekrytering är väldigt bra alternativ om du till exempel är inne i en tillväxtfas och behöver komplettera upp organisationen. Utan att anställa direkt får du se om konsulten uppfyller förväntningar och passar in i företaget. 

Kontakta oss på Helpman om det är byggnadsarbetare ni letar efter! 


827
828
843