Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

Kommer ändringen att göra skillnad?

Den 31juli i år så beslutade riksdagen att ändra reglerna för personal anställd i annat land med utstationerad i Sverige.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1999678-om-utstationering-av-arbetstagare_sfs-1999-678

Vi hoppas såklart att detta är en del av en längre process att komma till bukt med den svarta arbetskraft som råder i vårt land. Där skatteintäkter försvinner ut ur landet istället för att vara till del av det samhälle som vi skall verka och leva i.

Ett viktigt första steg, men lika viktigt att arbetet fortsätter.


Pernilla Aronsson

827
829
892