Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

Sista spiken i kistan

Hösten 2017 blev startskottet för #Metoo, där en stor mängd vittnesmål från kvinnor om trakasserier och diskriminering världen över kom upp till ytan. Byggbranschens eget upprop, #Sistaspikenikistan, startades av träarbetaren Emmelie Renlund och arkitekten Cajsa Winge. Uppropen samlade in nästan 5000 underskrifter och 200 vittnesmål från kvinnor i hela byggsektorn. Sedan dess har Sveriges Byggindustrier Öst och Stockholms Byggmästerförening arbetat med seminarier och workshops för att hålla diskussionen vid liv. Allt för att få till den förändring branschen så väl behövde. Sedan drygt ett år tillbaka så har även en mindre arbetsgrupp satts upp där Helpman var en av initiativtagarna.


- För att vi skall kunna få en byggbransch för alla där respekt och inkluderande råder så är det viktigt att vi tar detta på allvar. Att bli behandlad annorlunda för att du är tjej eller till och med sextrakasserad är så långt ifrån den byggbransch som vi vill stå bakom.
Ska vi kunna attrahera branschen till att bli med jämlik så måste vi börja med att behandla alla lika. Svårare än så behöver det inte vara även om det är en bit ifrån vart vi är idag. 

Säger Pernilla Aronsson, VD Helpman Entreprenad AB

Tillsammans med Sveriges Byggindustrier Öst, Stockholms Byggmästerförening och Helpman sitter även skolor, byggföretag och kommunikatörer i arbetsgruppen. Genom att blanda flera olika aktörer och roller från branschen hoppas vi att vi kan täcka upp en helhet och så också få en bättre hävstång i det arbete som vi gör.

Detta är trots allt frågor som vi alla behöver ta ansvar för.

Medverkande från Sveriges Byggindustrier Öst är Jenny Roos, Erika Hann och Ellen Norman som nedan även svarar på ett par frågor som vi ställde till dem:

Vad är det som gör att just dessa frågor är så viktiga för branschen i helhet?
Vi måste vara en inkluderande byggbransch för alla! #metoo och #sistaspikenikistan satte igång en lavin av aktiviteter inom byggbranschen. Vi behöver gå från ord till handling och ändra våra beteenden. För byggbranschen är arbetet med att få bort machokulturen både ett sätt att uppnå en bättre arbetsmiljö – och en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla personer i branschen. 

Vad tror ni har gjort att byggbranschen legat efter i jämställdhetsfrågor?
Vi tror att det är frågor som inte har prioriterats. Branschen har tidigare varit mansdominerad, vilket kan ha inneburit svårigheter att se problem, men även vinster med att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. Företag blir starkare, mer lösningsorienterade och mer effektiva när de speglar hela samhället, både inom jämställdhet och mångfald. Vår bransch har kommit långt, men vi har en bra bit kvar.

Vad skulle ni vilja se för aktivitet ute hos byggbolagen?
Vi vill att alla företag ska ta sitt ansvar och inse att ingen vinner om inte alla är med och arbetar för en bättre företagskultur. Arbetsgruppen för #sistaspikenikistan håller just nu på att dra igång ett pilotprojekt. Här ska lärare och en skolklass på Bygg- och anläggningsprogrammet och ett arbetslag från ett företag gå igenom en process för att ta sig från sitt eget nuläge till deras önskade läge. Att de med sina egna erfarenheter kan utvecklas i sina beteenden och sedan även vara förändringsagenter för andra. Tillsammans med Behaviour Design Group, som arbetar med organisatorisk beteendeförändring, kommer grupperna gå igenom olika steg, var för sig men även gemensamt. Genom detta pilotprojekt hoppas arbetsgruppen #sistaspikenikistan kunna presentera en process i tillvägagångssätt för andra företag och skolor som vill nå beteendeförändringar, för att få en ännu mer inkluderande byggbransch som alla, oavsett vem du är, ska trivas i.


Hösten 2019 kom Byggnads med en rapport som beskrev en dyster bild av skolan. En bild där 8 av 10 elever upplever att det finns en machokultur på yrkesprogrammen.
Samtidigt som endast 4 av 10 lärare upplever samma problematik. En stor andel av eleverna anger också att de inte tycker att lärare gör tillräckligt när någon behandlas illa eller kränks.
Byggnads vill nu att skolornas arbete mot machokulturen ska förstärkas och lämnar i sin rapport flera förslag på förbättringar.

Fortsättning på detta arbete följer och kom ihåg en kan inte göra allt men tillsammans kan vi göra massor!


827
829
845