Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

Varför tar man in hjälp av bemanningsföretag?

Företag som väljer att ta hjälp av bemanning kan ha olika anledningar till detta. Här nedan så listar vi några anledningar till varför byggbolag väljer att ta in extern hjälp vid till exempel arbetstoppar eller rekryteringsprocesser.

Företag som väljer att ta hjälp av bemanning kan ha olika anledningar till detta:
  • Man är inte själv van att rekrytera personal och har varken den egna kompetensen för detta eller tiden att avsätta för att leta och anställa personal.
  • Anställningsstopp gör inte att arbetstopparna blir mindre, men med hjälp av bemanning så kan man tillsammans med inhyrd personal jobba sig igenom topparna.
  • Man vill växa i företaget och tar in kompetent personal via bemanning för att sedan erbjuda en anställning direkt hos företaget.
  • Man har inte rätt nätverk för att själv hitta personal.
Det är alltid bemanningsföretaget som står för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, de sköter allt från att genomföra hela rekryteringsprocessen och matcha personer med uppdrag till att anställa personal och säkerställa att alla får rätt lön,sjuklön, semesterersättning, arbetskläder med mera.
Flera av våra kunder har egen erfarenhet av det operativa arbetet ute på arbetsplats men inte lika stor erfarenhet av personalhantering, administration, rekryteringsprocesser samt tiden för att bibehålla ett nätverk att arbeta med vid toppar och sjukdom.Många väljer därför att prioritera sin tid på det man kan bäst för att säkerställa verksamhetens fortlevnad, lönsamhet och tidsmål samtidigt som man tar in extern hjälp på resterande.Vi samarbetar både med några av de största bolagen på marknaden men även med de som är lite mindre och bara har ett fåtal anställda.
827
828
833