Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

En kort intervju med Byggföretagens Regionchef Öst Kristin Andersson om nuläge och framtid.


Hur känner ni att måendet är hos era medlemsföretag idag? 
I det korta perspektivet upplever vi att våra medlemsföretag har det ganska bra men det varierar givetvis från de som har det riktigt tufft till de som inte upplever att de påverkas alls. Byggbranschen har inte initialt påverkas lika snabbt och i lika stor utsträckning som andra branscher men i det längre perspektivet ser vi risk att våra medlemmar kommer att påverkas negativt om detta blir långvarigt.

Finns det en stor oro om framtiden?
Det finns oro om framtiden och det handlar om hur långvarig krisen kommer att vara, hur exempelvis byggstarter och efterfrågan på bostäder kommer att påverkas eller skjutas på framtiden, tillgång på både material och arbetskraft. Om det blir en långvarig konjunkturnedgång kommer det att påverka branschen negativt.

När vi kommer ur denna period och samhället börjar snurra på igen, vad tror ni kommer bli den största förändringen på marknaden i byggindustrin?
Svår fråga att spekulera i men viktiga frågor för oss att följa upp är att samhällsaktörerna fortsätter att investera i infrastruktur, bostäder och anläggningar så att byggandet sker på en hög nivå.

Tror ni att man ser ett större värde i att handla av era medlemsföretag? 
Det hoppas jag att man gör då våra medlemsföretag arbetar efter schyssta villkor och för en sund bransch.

Vad tycker ni om idén att företag inte skall kunna ha kollektivavtal utan att vara med i branschorganisation?
Fördelen med kollektivavtal är att det finns spelregler om vad som gäller för respektive bransch samt för arbetsplatserna. Kollektivavtalen skapar långsiktiga kända förutsättningar för arbetsgivaren och arbetstagaren så de kan fokusera på verksamheten och minskar att tid läggs på tvister och konflikter.

Vilken är era tre viktigaste frågor att hantera just nu?
Just nu är vi mitt uppe i en avtalsrörelse, förutsättningar för våra medlemsföretag att hantera Covid-19 situationen samt arbetet för en sund byggbransch.

Stort Tack Kristin att du ville dela din bild med oss! Nu kämpar vi vidare till tiden #eftercovid19

Mvh, Pernilla Aronsson
 

827
841
876