Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

Kollektivavtal

Avtalsförhandlingar som berör byggbranschen pågår fortfarande. Nya kollektivavtal förhandlas fram av fackförbunden och arbetsgivarna.

I Sverige är det kollektivavtal - inte lag - som reglerar löner, övertidsersättning, tjänstepension, mm. Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan fackförening och arbetsgivare om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. I grunden handlar det om att villkoren på arbetsmarknaden ska förhandlas för att kunna skapa långsiktiga och samhällsnyttiga avtal. Fördelarna med kollektivavtal handlar om att skapa en trygg och långsiktigt stabil arbetsmarknad. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen ger extra trygghet, utöver lagen.

Vid varje ny anställning är det viktigt att ta reda på om arbetsgivare har kollektivavtal eller inte. Många saker som ses som självklara på arbetsplatsen är faktiskt inga rättigheter utan kollektivavtalade. Lagstiftningen ger en miniminivå för trygghet. Kollektivavtalen bygger på med bättre villkor. En arbetsplats med kollektivavtal garanterar bra villkor när det gäller lön, anställningsform, arbetstid, semester, uppsägningstid, föräldraledighet och mycket annat.

Byggavtalet löper ut 30 april. Snart får vi veta vilka löner och villkor som ska gälla för oss och våra anställda. På Byggföretagens hemsida finns senaste nytt från förhandlingarna. 

827
828
907