Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

Feedback – vi vill alltid höra din åsikt! DEL 1

Feedback är en av de starkaste motivationsfaktorerna. Det är därför alla gillar och behöver veta hur deras arbete bedöms. Till och med den så kallade negativa feedbacken, kommunicerad på ett konstruktivt sätt, gör det möjligt att uppnå bättre resultat!

Vad är feedback?

Feedback är inget annat än återkoppling. Det handlar om att göra andra uppmärksamma på hur deras handlingar och beteenden uppfattas av andra. Feedback ger möjlighet till utveckling, motiverar oss att agera och förbättra oss själva. 
Syftet med att ge feedback är att ge information om någons beteende på ett sådant sätt att personen kommer att ha en positiv inställning till sig själv och vad han eller hon gör. 

MEN, allt på ett villkor - feedback måste ges korrekt.

Återkoppling är hur vi känner för en annan persons beteende eller situation som har inträffat och vad vi förväntar oss av den. Feedback inkluderar inte bedömningen av en annan person utan fokuserar på känslor som uppstod i oss.
Att ge feedback till andra är något vi gör hela tiden. Vi kommenterar, utvärderar och delar åsikter. Beroende på hur vi gör det framkallar vi olika reaktioner hos andra. 

Olika sorter feedback

Det är viktigt att anpassa feedback till mottagaren. Beroende på vad vi vill framföra kan feedback ha en positiv eller korrigerande karaktär. Positiv feedback bidrar till ökad motivation och nöjdhet med det utförda arbetet. Konstruktiv feedback kan å andra sidan bli en drivkraft för förändring. Men för att det ska ha en sådan effekt är det viktigt att man lyssnar och tar emot det man hör samt att det förmedlas på ett lämpligt sätt. För att göra detta, bör man vägledas av flera principer som gör att den informationen är konstruktiv, dvs. leder till god förändring och utveckling.

Positiv information - vars syfte är att berömma den som vi vill ge feedback för vad man har gjort bra. Det är värt att nämna några specifika saker som en person verkligen gjorde bra. Tips om vad man kan förbättra uppskattas om de förmedlas på ett positivt sätt. Denna typ av återkoppling fokuserar på en lösning och motiverar mottagaren.

Mer avancerad feedback är när man berättar vad en person ska sluta göra, vad personen bör träna på och vad man ska fortsätta göra.
 

Varför är det så viktigt?

Om vi följer ovannämnda regler, informationen vi kommer att ge till den andra personen kommer att vara konstruktiv och (även om det är svårt) finns det stor chans att bli väl mottagen. Som en konsekvens, kommer detta leda till förbättringar - huvudmålen för feedback.


827
828
857