Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

Vi tar ansvar för vår miljö

Genom ett samarbete med Inrego, en ledande aktör inom hållbar hantering och återanvändning av IT-produkter, tar vi nu ett steg framåt i vår strävan efter att göra affärer på ett sätt som gynnar både människor och planeten.

Inregoär ett välkänt företag som specialiserar sig på återanvändning och hållbarhantering av IT-utrustning. De erbjuder tjänster för att förlänga livslängdenpå datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter genom återanvändning ochuppgradering istället för att kasta dem i onödan. Genom att samarbeta med demsäkerställer vi att våra IT-produkter hanteras på ett ansvarsfullt sätt, ettsätt som minskar avfallsmängderna och sparar värdefulla resurser.

Viser det som ett viktigt steg i rätt riktning för att minska vår miljöpåverkan.Att ta hand om våra IT-produkter på ett miljömässigt korrekt sätt är en del avvårt övergripande miljöansvar och en viktig del av vår hållbarhetsstrategi.

Vivill även uppmuntra alla våra partners, kunder och konsulter att tänka hållbartoch att göra medvetna val för att minska sin egen miljöpåverkan. Tillsammanskan vi göra skillnad och bidra till en mer hållbar framtid för oss alla.

Medvänliga hälsningar, Helpman

827
829
917