Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

COVID-19

Helpman följer alla riktlinjer som satts upp av Folkhälsomyndigheten samt håller sig uppdaterad i den information som ges ut. Det gäller oss alla, intern personal samt alla våra konsulter.

Vi uppdaterar oss dagligen för att följa utvecklingen och kunna fatta nödvändiga beslut för att skydda allas hälsa.

  • ·        Alla ska ha god handhygien och undvika närkontakt. Tvätta händerna flera gånger per dag, varje gång innan måltid eller efter man har varit ute.
  • ·        Våra anställda ska undvika att resa utomlands.
  • ·        Anställda som har varit utomlands och känner sig sjuka (feber, hosta, andningssvårigheter, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk) ska stanna hemma.
  • ·        Internt anställda som känner symtom ska jobba hemifrån.
  • ·         Kundmöten samt intervjuer ska helst ske digitalt (i form av video möte, telefonsamtal, mejl).

Råd för att undvika smitta:

  • ·         Undvik att röra vid ansiktet och ogönen.
  • ·         Tvätta händerna ofta och minst 20 sekunder
  • ·         Undvik folksamlingar samt kontakt med sjuka människor
  • ·         STANNA HEMMA om du känner dig sjuk, hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

 

Vi kommer att fortsätta vidta de åtgärder som krävs för att delta aktivt i att stoppa spridningen av coronavirus.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.


827
829
867