Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

ESF-projekt

Idén tog form vinter år 2014-15 när Helpmans ägare Mats Olsson och Per "Pelle" Eriksson funderade på hur Helpman kunde ta ett större ansvarstagande med de personer som hade och skulle komma till Sverige. Helpman hade då resursbrist och man såg att det fanns många med erfarenhet av bygg bland invandrare och nyanlända.

Vi fick många ansökningar som vi ville få ut i praktik/korta tester/jobb. Dels eftersom att det redan fanns en resursbrist i branschen men även att de inte skulle tappa tron på sitt eget värde.

Vi började kolla hur detta skulle kunna genomföras och Pelle tog kontakt med Sven Jansson och Hans Millmark som han kände sedan han själv arbetade på AF-Enköping. De jobbade med EU och ESF frågor på Svenska ESF-Rådet.
Pelle berättar:
- Vi träffade Hans som gillade vår idé och vi började skissa på hur det skulle kunna bli. 
Hans tog idén vidare inom ESF och fick den godkänd att jobba vidare med. Europeiska socialfonden gillade idén och det skapades ett projekt: Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020.
Vi gjorde en lista på personer, organisationer och företag som skulle kunna vara intressanta i projektet och bjöd in de till träffar under mars-april 2015. Ur det skapades en styrgrupp och en ansvarig från ESF: Evert Kroes. 

Under 2015 så gjordes en tidsplan och aktivitetsplan: 

 
2 juni 2015: Första mobiliseringsworkshop med fokus på inventering av problem och utmaningar och diskussion om behov och möjligheter.
22 oktober 2015: Andra mobiliseringsworkshop med fokus på målsättningar utifrån resultat från första workshopen samt brainstorming om möjliga projektidéer. 
12 november 2015: Möte med intressenter med fokus på målområde 2.1 Ökade övergångar till arbete 
13 november 2015: Möte med intressenter med fokus på målområde 1.1 Kompetensutveckling 
18 november 2015: Möte med intressenter med fokus på målområde 1.2 Stärkt koppling, utbildning och arbetsliv 
 
Vi gjorde en inventering av vilka aktörer som visat intresse och vilka roller som behövdes fördelas.
 
Ägarfrågan av projektet var en stor nöt att knäcka. Helpman ville gärna vara ägare och var länge det första valet, tyvärr enorma ekonomiska risker som låg hos EU centralt, gjorde att till sist blev Arbetsförmedlingen som tog det ansvaret. Vi fick en person från Helpman att vara projektledare för projektet på AF: Kristina Hultgren.

827
829
846