Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

Feedback – hur gör man? DEL 2

Hur ska man ge feedback?

Korrekt överförd feedback bör vara en faktabaserad beskrivning av ett beteende eller situation, inte en personlig kritik av mottagaren. Det är mycket viktigt att vår uttalande inte bedömer en viss person. Det är därför det är så viktigt för en person som vill ge feedback för att kontrollera sina känslor.

Att uttrycka feedback på rätt sätt är ibland mycket svårt, många personer försöker att kväva känslor, särskilt de svåra. Därför passerar många människor över vissa situationer eller tvärtom, uttrycker dem utan någon kontroll över sina känslor. Tyvärr har varken den ena eller den andra inställningen något med konstruktiv feedback att göra, och leder därför inte till en bra förändring.

Innan vi ger feedback måste vi ta reda på om mottagaren vill ha och är redo att få feedback.
För att ge feedback och ta emot feedback båda personer måste vara involverade. Tillsammans kan man skapa en handlingsplan som kan förbättra hela situationen. 
Kommunikation är jätte viktigt här. Kom ihåg att undvika: att varna, att moralisera, att predika och att befalla.

Hur ska man ta emot feedback?

Effektiviteten av feedback bestäms också av hur den tas emot. Hur ska man då ta emot svåra ord om attityd, beteende eller brist på vissa kompetenser och göra så att de motiverar oss?
All information, även om den är tung, ger oss kunskap om oss själva, om vårt eget beteende och skapar möjlighet att arbeta med oss själva och som en konsekvens leder till en inreförändring och förbättring av relationer med andra.

Vi vill alltid höra vad du tycker!

Vi hanterar feedback mycket ofta i vårt dagliga liv. Och det beror till stor del på oss hur vi ger och tar emot feedback. Kom ihåg att det alltid är värt att berömma och uppskatta människor när de gör något rätt och bra. Samtidigt, om de gör något fel, måste vi berätta för dem om det.

Tack vare feedback lär vi oss hur vi uppfattas av vår miljö - kollegor, chefer, partners, vänner, familj och hur vi kan ändra våra handlingar, beteenden och attityder samt förbättra vår kommunikation. 

827
828
857
858