Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

ID06

Vad är ID06-kort?

ID06-kort används av personer som vistas på byggarbetsplatser. För alla som befinner sig på byggarbetsplats gäller obligatorisk närvaroredovisning, alla måste kunna uppvisa giltigt, aktivt ID06-kort. Syftet med ID06 är att skapa tryggare arbetsplatser, förenkla säkerhetsarbetet, säkerställa att obehöriga inte vistas på byggarbetsplatsen samt försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet. 
Information som alltid ska synas på ett ID06-kort är:
Företagsnamn 
Organisationsnummer
Kortinnehavarens foto
Kortinnehavarens förnamn och efternamn
Kortnummer
Giltighetstid

Det är alltid arbetsgivare som beställer ID06-kort. Detta betyder att man måste vara anställd på företaget för att få ID06-kort. Man kan ha flera ID06 samtidigt dock bara ett kort för varje anställningsavtal. ID06-kortet ska lämnas tillbaka till arbetsgivaren, som spärrar det hos kortleverantör när anställningen tar slut. 

Nya ID06

I oktober 2018 införde ID06 AB en ny kortstandard. Sveriges Byggindustrier har valt att höja tillitsnivån på ID06-systemet till LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på landets arbetsplatser. På ID06.se kan vi läsa att det innebär en hög tillitsnivå där man säkerställer identiteten på individen, säkerställer att företaget dit individen är kopplad är sunt och att det är verklig firmatecknare som skriver under anslutningen till ID06-systemet. Genom att säkerställa alla identiteter på ett tillförlitligt sätt når man hög tillitsnivå och hög säkerhet för att säkerställa arbetsgivarsambandet mellan företag och individ.
Syftet är att öka säkerheten och minimera risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras. Detta innebär att alla byggarbetare måste ha nytt ID06-kort 2.0. innan 20 januari 2020 då alla gamla ID06-kort 1.0 kommer att spärras automatiskt. För att kunna beställa det nya ID06-kortet måste firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare kunna identifieras via BankID eller pass/IDkort. Personer som inte har BankID måste legitimeras med pass/IDkort i samband med kortbeställning hos kortleverantör. Du kan läsa mer om den nya ID06-kort här.

Att tänka på innan din arbetsgivare beställer nytt ID06-kort för dig:

Säkerställ att du har fungerande bankID eller giltig pass/IDkort (körkort accepteras inte).
När beställningen av ditt kort görs så måste alla personuppgifter i beställningen stämma överens med hur dina personuppgifter ser ut i ditt bankID/pass/IDkort. Därför det är viktigt att namn på ID06-kort stavas och skrivs på exakt samma sätt som i din bankID/pass/IDkort (beroende på vilket alternativ du väljer). Informera därför din arbetsgivare om ditt fullständigt namn innan beställningen görs. 
Förbered foto - ansiktet ska vara avbildat rakt framifrån med hela ansiktet synligt, blicken ska vara riktad mot kameran, inga glasögon, mössa eller liknande, ansiktet ska vara jämnt belyst och bakgrunden ska vara ljus utan skuggor.
Säkerställ att du har fungerande e-postadress.

Arbetsgivare har beställt nytt ID06 för dig, hur går du tillväga? 

Om du inte har ett ID06-konto sen tidigare, börja med att skapa ett. Det gör du genom att logga in på id06.se med din bankID samt ange e-postadress och lösenord. Du kan göra det genom att gå direkt till ID06.se eller så kan du vänta på mejl med anvisningar som du kommer att få i samband med att din arbetsgivare beställer ID06-kort för dig. Därefter kommer du få mejl med länken för att bekräfta din e-postadress. 
Framöver kommer du alltid ha möjlighet att logga in antingen genom att ange användarnamn & lösenord eller med hjälp av bankID. Det är i ditt ID06-konto som du själv loggar in för att:
dubbelkolla om uppgifter som är kopplade till ditt personnummer stämmer
ha koll på alla dina ID06
bekräfta dina personuppgifter om din arbetsgivare beställer nytt ID06-kort för dig
aktivera ditt ID06-kort
När din arbetsgivare beställer ID06-kort för dig, får du mejl med information om det. Det är ditt ansvar att logga in på ditt ID06-konto och bekräfta personuppgifter (om du använder bankID) eller ta kontakt med kortleverantör angående manuell registrering (om du vill legitimera dig med pass/IDkort). Så fort du gör det kan kortleverantören börja producera ditt kort. När kortet är klar skickas den hem till dig eller till din arbetsgivare. Id06 måste aktiveras innan du börjar arbeta. Du kan aktivera ditt ID06-kort genom att logga in på id06.se och ange kortnummer. 
Här finner du svar på de vanligaste frågorna om ID06. 

827
828
852