Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

Vad vi står för!

Helpman har sedan starten år 2000 arbetat för att tillsätta RÄTT PERSON TILL RÄTT PLATS I RÄTT TID OCH TILL RÄTT PRIS. Men vad menar vi med det egentligen och hur tar vi ansvar i den processen?

Förtroende och ärlighet som grund för ett framgångsrikt samarbete.

Kunskap om branschen. I och med att våra konsultchefer och säljare har egen erfarenhet inom branschen får vi en god förståelse kring vad som skall utföras och på vilket sätt. På så sätt så kan vi tillsätta rätt kompetens på rätt plats i rätt tid.

Ärlighet baserad på korrekt kommunikation har alltid varit vår grundläggande förutsättning för att uppnå välförtjänt förtroende både i förhållande till anställda och kunder. 

Vårt mål är att alla våra medarbetare ska vara stolta över att de representerar oss och att vi uppfyller våra kunders förväntningar till 100%. 

Vi följer också upp hur våra anställda upplever oss som arbetsgivare och hur vi kan fortsätta att utvecklas. Detsamma gäller med våra kunder. Efter avslutat projekt så återkopplar vi alltid med ett par frågor kring hur deras upplevelse varit och vad som skulle kunna bli ännu bättre.

För visst kan man sitta på en hög häst, titta ut över ängarna och tycka att man är bäst. Men troligen så ser man inte de små förändringar som kanske måste till för att inte ängen skall torka eller bli övervuxen av ogräs. 

Eller så kliver man av, plockar bort ogräset och arbetar löpande för att ängen ska vara av bästa kvalité.

  

Schysta villkor! 

Grunden för schyssta villkor: kollektivavtal och medlemskap i Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier).

För en mindre kostnad så kan de flesta företag få till ett hängavtal med fackförbunden men att som vi även välja att vara medlem i en branschorganisation gör inte bara att vi får ett extra nätverk utan också att vi granskas av ytterligare en part för att få bli medlem.

Om de som har behov av bemanning skulle prioritera medlemsföretag i Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) framför den som endast har ett hängavtal så skulle branschen se annorlunda ut.  

Kollektivavtal ger trygghet och förmåner för alla våra anställda:

• tydliga anställningsvillkor: rättvis lön, rätt till semester, rätt uppsägningstid

• försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och föräldraledighet

• betalda övertidstimmar, helglöner, reseersättning, arbetstidsförkortning

• pension


Säkerhet!

ID06 och varselkläder

ID06-kort används av personer som vistas på byggarbetsplatser. För alla som befinner sig på byggarbetsplats gäller obligatorisk närvaroredovisning, alla måste kunna uppvisa giltigt, aktivt ID06-kort. Syftet med ID06 är att skapa tryggare arbetsplatser, förenkla säkerhetsarbetet, säkerställa att obehöriga inte vistas på byggarbetsplatsen samt försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet. 

Alla våra anställda får individuellt ID06-kort samt en uppsättning skyddskläder: hjälm, hörselskydd, skyddsglasögon, reflex t-shirt, reflex fleecejacka, reflex säsongsjacka, skyddshandskar, reflex byxor samt säsongs skor/stövlar.

Dessutom genomgår våra anställda en säkerhetskurs på varje ny arbetsplats.


827
829
872