Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

Vi hjälper dig att bygga bättre!

Lägre kostnad, bättre kunskap och i rätt tid! Vår vision är att leverera rätt person till rätt tid och till rätt pris. Allt för att möta ert behov och det ni efterfrågar. 

MED OSS PÅ DIN ARBETSPLATS KAN DU KÄNNA DIG TRYGG!


Vår personal har ID06-kort och skyddskläder. De har genomfört flera olika kurser så att de kan använda alla typer av maskiner. Vi har också lång erfarenhet av säkerhetsklassade projekt. Att vi även har utbildat personal internt och kan hålla egna utbildningar för våra anställda utefter behov ser vi som en stor fördel för effektiv hantering.

Vi har systematisk, oavsett konjunktur, arebtat med att intervjua hundratals personer varje år för att metodiskt bygga upp en stor bas med duktiga yrkesarbetare. Alla har ambitionen att utvecklas och viljan att göra en effektiv arbetsinsats. Vi har därför alltid intervjuade medarbetare redo och kan hjälpa er när som helst.

Vi hjälper er med allt från det mindre till det större projektet, där vi med flera personer stöttar tidigt i processen för att ni skall kunna räkna hem ett arbete inom satt tidsplan. 

Från yrkesman till hantlangare utefter ert behov!

uthyrning av personal inom bygg
827
828
902