Vi bemannar byggbranschen

Från hantlangare till tjänsteman utefter ert behov.

Sök jobbRegistera dig

Vår- Sommar 2019

Då kom den tillslut, våren. Temperaturen ökar, snö och is börjar lysa med sin frånvaro och mark- och anläggningsarbetena kommer igång än mer.

Helpman hade år 2018 ett av de bästa åren i vår då 18-åriga historia trots den nedgång som drabbade branschen (framförallt nyproduktion) i slutet av förra året. 
Idag har vi har en bibehållen position på mark- och anläggningssidan. 
En position som vi hållit ett starkt grepp om under alla de 19år som vi funnits.

Löpande träffar vi kandidater för framtida uppdrag och tjänster och det är på detta sätt som vi kan bredda och hålla vårt nätverk av kandidater levande. 
Vi ser även att vi ökar på kund- och konsultnöjdhet vilket är väldigt roligt. För oss är det av yttersta vikt att vi har nöjda kunder och yrkesarbetare samt tjänstemän som vill vara en del av att utveckla oss som företag.

Nu läggs mer och mer fokus på den kommande semesterperioden och även om idag känns långt bort så vet vi att den kommer med stormsteg.

Hur har ni planerat för er semester? Kommer ni att stänga, ha öppet med roterande personal eller kanske håller ni er arbetsplats öppen fast tar in bemanning under perioden för att kunna låta så många som möjligt av er egen personal ta semester.

Vi kan hjälpa er under denna period. Allt från ett par veckor till längre perioder för att säkerställa ert arbete framåt mot deadline.
Hör av dig om ni har ett behov eller bara vill bolla olika möjligheter! 


Med Vänliga Hälsningar

Pernilla Aronsson
VD
Helpman Entrerenad AB
827
831
839